OFERTA FORMATIVA
C U R S 2 0 1 8 - 2 0 1 9
 
 Requisits:  ELS EXIGITS EN CADA CURS I NIVELL
 Terminis de matrícula:  

DÍA 6 DE SETEMBRE: ANTICS ALUMNES

DIA 7 DE SETEMBRE: NOUS ALUMNES
  
CICLE I
 INICIACIÓ A LA FORMACIÓ BÀSICA
 
 
ALFA, NEO, BASE
  GRUPS DE MATÍ I VESPRADA
 Requisits:  Tindre 18 anys cumplerts a l´any natural en què comença el curs.També es podran matricular aquells alumnes majors de 16-17 anys que reunesquen els requeriments establerts per la legislació vigent: esportistes d´élit, contracte laboral...
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
CICLE II GES
 GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 
 
GES I
  GRUPS DE MATÍ, VESPRADA, NIT I DISTÀNCIA
 
 
GES II
  GRUPS DE MATÍ, VESPRADA, NIT I DISTÀNCIA
 Requisits:  Tenir 18 anys complerts l´any natural en què començà el curs.també es podran matricular aquells alumnes majors de 16-17 anys que reuneixen els requeriments establerts per la legislació vigent: esportistes d´èlit, contracte laboral...
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
ACCÉS UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25,40 I 45 ANYS
 Branques: a) ART I HUMANITATS b) CIÈNCIES c) CIÈNCIES DE LA SALUT I d) CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
 
 
ACCÉS UNIVERSITAT MATÍ
  IDIOMA: francès i anglès

OPTATIVES: Matemàtiques, Geografia, Història, Biologia i Química
 
 
ACCÉS UNIVERSITAT VESPRADA/NIT
  IDIOMA: francès i anglès

OPTATIVES: Filosofia, Geografia i Història,
 Requisits:  Tindre 25, 40 o 45 anys complerts abans de l´1 d´octubre de l´any en que es realitza la prova. Nivell mínim de coneixements: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
CURSOS DE VALENCIÀ
 Preparació per als exàmens de la JQCV (Junta Qualificadora de coneixements del valencià)
 
 
VALENCIÀ PREPARACIÓ NIVELL A1 - A2
  GRUPS DE MATÍ (dilluns de 9:00 a 11:00) I TARDA (dimarts de 19:00 a 21:00)
 
 
VALENCIÀ PREPARACIÓ NIVELL B1-B2
  GRUPS DE MATÍ (dimecres de 9:00 a 11:00) I TARDA (dimarts de 16:00 a 18:00)
 
 
VALENCIÀ PREPARACIÓ NIVELL C1
  GRUPS DE MATÍ (dimecres de 11:00 a 13:00) I TARDA (dimecres de 18:00 a 20:00)
 Requisits:  Ser major d´edat.
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
CURSOS D'ANGLÈS
 
 
 
ANGLÈS A1
  GRUPS DE MATÍ (GRUP A: DIMARTS de 12:00 a 14:00 i GRUP B: DIJOUS de 12:00 a 14:00) I TARDA (DILLUNS de 17:00 a 19:00)
 
 
ANGLÈS A2
  GRUPS DE MATÍ (GRUP A: dimecres de 11:00 a 13:00 i GRUP B: dijous d'9:00 a 11:00) I TARDA (GRUP A: dimarts de 18:00 a 20:00 i GRUP B: dijous de 19:00 a 21:00)
 
 
ANGLÈS B1-B2
  GRUP DE MATÍ (DILLUNS de 11:00 A 13:00) I TARDA (DILLUNS de 18:00 a 20:00)
 
 
ANGLÈS C1
  GRUPS DE MATÍ (DIMECRES de 11:00 a 13:00) I TARDA (DIJOUS de 18:00 a 20:00)
 Requisits:  Ser major d´edat
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
CURS DE FRANCÈS
 
 
 
FRANCÈS A1
  DIMARTS de 18:00 a 20:00
 Requisits:  Ser major d'edat
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
CURSOS D'INFORMÀTICA
 
 
 
INFORMÀTICA NIVELL 0
  NIVELL: usuari bàsic. Grups de TARDA (dilluns de 19:00 a 21:00 i dimarts de 19:00 a 21:00)
 
 
INFORMÀTICA NIVELL 1
  NIVELL: usuari. Grups de MATÍ (GRUP A: de 12:00 a 14:00I i GRUP B: dijous de 11:00 a 13:00) i TARDA (dimecres de 20:00 a 22:00)
 Requisits:  Ser major d'edat
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019
  
ESPANYOL PER A ESTRANGERS
 
 
 
ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1
  NIVELL BÀSIC: GRUP DE TARDA (dilluns de 18:00 a 20:00)
 
 
ESPANYOL PER A ESTRANGERS A2
  NIVELL INTERMEDI: GRUP DE MATÍ (3 hores: dimecres de 9:00 a 11:00 i dijous de 13:00 a 14:00)
 Requisits:  Ser major d'edat
 Terminis de matrícula:  Els establerts per al curs 2018-2019