CONTACTE

C/ Capitán Segarra, 30 - 03004 ALACANT
Tel y Fax: 965 91 87 20 - Email: 03010715@gva.es
HORARI D'ATENCIÓ Al PÚBLIC

DIRECCIÓ: DILLUNS DE 19:00 A 20:00 H I DIMECRES DE 10:00 A 11:00 H.

CAPORALIA: DILLUNS DE 10:00 A 11:00 H I DIMECRES DE 10:00 A 11:00 H.

SECRETARIA: DIMECRES DE 10:00 A 11:00 H I DIJOUS DE 18:00 A 19:00 H.